Miejskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Płocku jest jednoosobową spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, której właścicielem wszystkich udziałów jest Gmina Płock.
MTBS Sp. z o.o. rozpoczęła działalność w 1996 roku. Kapitał zakładowy spółki wynosi 109.237.000,00 zł.

Skład Rady Nadzorczej Spółki
Jacek Pijanowski  - Przewodniczący Rady Nadzorczej
Artur Krzysztof Zieliński  - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
Wojciech Wiesław Hetkowski  - Sekretarz Rady Nadzorczej 
Katarzyna Agata Wieczorek  - Członek Rady Nadzorczej 

Zarząd Spółki
Mirosław Kłobukowski  - Prezes Zarządu  e-mail: m.klobukowski@mtbs.plock.pl
Bożena Sobiecka  - Prokurent  e-mail: b.sobiecka@mtbs.plock.pl
Kazimierz Kamycki  - Prokurent  e-mail: k.kamycki@mtbs.plock.pl
     
Grażyna Krac  - Główna Księgowa  e-mail: g.krac@mtbs.plock.pl


Przedmiotem działalności MTBS Sp. z o.o. jest przede wszystkim budowanie domów mieszkalnych i ich eksploatacja na zasadach najmu oraz:
  • - nabywanie budynków mieszkalnych,
  • - przeprowadzanie remontów i modernizacji obiektów przeznaczonych na zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych na zasadach najmu,
  • - wynajmowanie lokali użytkowych znajdujących się w zasobach Spółki,
  • - sprawowanie na podstawie umów zlecenia zarządu budynkami mieszkalnymi nie stanowiącymi jej własności,
  • - przeprowadzanie remontów i modernizacji domów mieszkalnych nie będących własnością Spółki,
  • - pełnienie funkcji inwestora zastępczego,
  • - budowanie budynków i lokali użyteczności publicznej związanych z funkcjonowaniem zespołu /osiedla/ mieszkaniowego,
  • - zbywanie nieruchomości i obiektów stanowiących własność Spółki w uzasadnionej sytuacji ekonomicznej,
  • - budowa mieszkań, lokali użytkowych oraz innych lokali, części budynków lub budynków na sprzedaż za środki przyszłych właścicieli,
  • - prowadzenie innej działalności związanej z budownictwem mieszkaniowym i infrastrukturą towarzyszącą.

 

Wszelkie zgłoszenia awaryjne prosimy kierować do:
- Firmy "JACK" ul. Jakubowskiego 7 - tel. 24 268-67-26,
- Firmy "JACK" ul. Chopina 64 - tel. 24 364-97-35,
- Firmy "JACK" al. Jana Pawła II 51 - tel. 24 366-21-22
- Pogotowia lokatorskiego przy ul. Łukasiewicza 28- tel. 24 263-35-62 lub 698-965-493.
- Firmy "WILIS" - tel. 24 262-41-77 lub 602-759-338
- Firmy konserwacyjnej J. Dylewski- S. Krupiński - tel. 24 268-81-27

 

Godziny przyjęć interesantów:
Poniedziałek  9:00 - 14:00 
Wtorek  9:00 - 14:00 
Środa  Dzień wewnętrzny 
Czwartek  10:00 - 16:00 
Piątek  10:00 - 14:00 
Sekretariat  24 366-03-30 
fax:  24 366-03-46 
Biuro Obsługi Klienta  24 366-03-42 
Dział Windykacji  24 366-03-44 
Dział Czynszów  24 366-03-43 
Dział Finansowo-Księgowy Zasobów Obcych  24 366-03-36 
Dział Finansowo-Księgowy Zasobów Własnych  24 366-03-35 
Koordynator ds. Wspólnot Mieszkaniowych  24 366-03-33 
Dział Techniczny  24 366-03-40 
24 366-03-41 
Rejon eksploatacji Budynków nr 1  24 366-03-37 
24 366-03-38 
Rejon eksploatacji Budynków nr 2  24 366-21-31 

 

mtbsplock@plocman.pl www.mtbs.plock.pl