Dodano: 25.01.2023

Zaproszenie do składania ofert

Miejskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku, ul. Kwiatka 5 zaprasza do składania ofert na realizację zamówienia pn:

Prowadzenia "Pogotowia Awaryjnego " w budynkach Miejskiego Budownictwa Społecznego Sp. z o o w Płocku przy ul. Kwiatka 5.

Załącznik nr 1 wykaz budynków

Załącznik nr 2 wykaz robót

Załącznik nr 3 wykaz usług odpłatnych

Załącznik nr 4 - Instrukcja postępowania w sytuacjach awaryjnych.pdf

Formularz ofertowy

Opis przedmiotu zamówienia

Wzór umowy

Zaproszenie do składania ofert

 

Dodano: 31.01.2023

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

mtbsplock@plocman.pl www.mtbs.plock.pl