Dodano: 15.07.2021

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawa i montaż wodomierzy ciepłej i zimnej wody oraz ciepłomierzy w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych będących własnością MTBS Spółka z o.o. w Płocku.

Ogłoszenie o zamówieniu

SWZ _Dzial I_ Instrukcja dla Wykonawcy - wodomierze i cieplomierze 2021.pdf

SWZ _Dział II _ Opis przedmiotu zamowienia - wodomierze i cieplomierze - 2021.pdf

SWZ_Dział III_Wzor umowy - wodomierze i cieplomierze -2021.pdf

Formularz oferty i zalaczniki do SWZ - wersja edytowalna.docx

ID postepowania miniPortal.pdf


Dodano: 21.07.2021

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf

Pytania, odpowiedz z 21.07.2021 r.pdf


Dodano: 23.07.2021

Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia


Dodano: 26.07.2021

Informacja z otwarcia ofert

mtbsplock@plocman.pl www.mtbs.plock.pl