Dodano: 26.09.2023

Rada Nadzorcza Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku
zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert w postepowaniu na wybór firmy audytorskiej do przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku za lata obrotowe 2023 i 2024
w terminie do 24 października 2023 roku (do godziny 14-tej)

Pełna treść ogłoszenia

Załącznik 1

Załącznik 2

mtbsplock@plocman.pl www.mtbs.plock.pl