Dodano: 24.06.2024

Ogłoszenie o zamówieniu Roboty budowlane Rozbiórka budynku oraz budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z odtworzeniem ścian frontowych w Płocku przy ulicy 1-go Maja 2
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-6cfdf638-2f8a-11ef-86d2-4e696a6d8c25


Dokumentacja do przetargu 1-go Maja 2

 


 

Dodano: 12.06.2024

Ogłoszenie o zamówieniu Roboty budowlane "Konserwacja i usuwanie awarii (w tym zagrożeń awarią) w budynkach i na terenach stanowiących własność MTBS Spółka z o.o."
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-955be1af-2886-11ef-a458-c2a7c3d67e03

 


 

Dodano: 05.06.2024

Ogłoszenie o zamówieniu Roboty budowlane "Wymiana wewnętrznej instalacji wodociągowej zimnej wody, ciepłej wody i cyrkulacji"
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-7b3db0f5-22ff-11ef-87ba-8eb060fd7bb8

 


 

Dodano: 29.05.2024

Ogłoszenie o zamówieniu Roboty budowlane
Remont loggii i balkonów w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych w Płocku przy Al. Jana Pawła II 33, 41, 41A, 49, 51 oraz przy ul. Czwartaków 20 i przy ul. Szarych Szeregów 4.
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-bdff822f-1d81-11ef-bfd3-e6cc5d6d04e5

 


 

Dodano: 15.04.2024

Miejskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Płocku, ul. Kwiatka 5 ogłasza przetarg nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych działek gruntu nr: 31/5 o pow. 0,0392ha, 31/8 o pow. 0,6672ha, 31/9 o pow. 0,1609 ha, o łącznej powierzchni: 0,8673ha położonych w Płocku, przy ul. Granicznej, ujętych w KW PL1P/00113168/5. Oferty zawierające cenę netto za 1 m2 gruntu i łączną cenę netto za wszystkie wymienione działki należy składać w zaplombowanych kopertach do dnia 24 kwietnia 2024r. godz. 14.00 w sekretariacie MTBS Sp. z o.o. w Płocku, ul. Kwiatka 5, II piętro. Spółka zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

 


 

Dodano: 06.03.2024

Miejskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku, ul. Kwiatka 5 zaprasza do składania ofert na realizację zamówienia pn:
Prowadzenia "Pogotowia Awaryjnego" w budynkach Miejskiego Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Płocku przy ul. Kwiatka 5.

Zaproszenie do skladania ofert

Opis przedmiotu zamowienia

Zalacznik nr 1 - Wykaz budynkow

Zalacznik nr 2 - Zakres robot

Zalacznik nr 3 - Wykaz uslug odplatnych

Zalacznik nr 4 - Instrukcja postepowania w sytuacjach awaryjnych

Formularz ofertowy pogotowie awaryjne

Wzor umowy Pogotowie Awaryjne

 

Dodano: 19.03.2024

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 


 

Dodano: 11.01.2024

W dniu 11.01.2024 r zostało wszczęte postępowanie na:
Remont oraz przebudowa części frontowej budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z rozbiórką istniejących komórek lokatorskich oraz przebudowa części oficyny budynku wielorodzinnego, rozbiórka części oficyny i budowa muru zabezpieczającego w Płocku przy ul. Sienkiewicza 48

link do postępowania przetargowego

 


 

Dodano: 26.09.2023

Rada Nadzorcza Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku
zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert w postepowaniu na wybór firmy audytorskiej do przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku za lata obrotowe 2023 i 2024
w terminie do 24 października 2023 roku (do godziny 14-tej)

Pełna treść ogłoszenia

Załącznik 1

Załącznik 2

mtbsplock@plocman.pl www.mtbs.plock.pl