Dodano: 19.08.2021

Rada Nadzorcza Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. z siedzib± w Płocku
zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert pisemnych na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółki pod firm± Miejskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. z siedzib± w Płocku, 09-400 Płock, ul. J. Kwiatka 5 za lata obrotowe 2021 i 2022

Pełna tre¶ć ogłoszenia

mtbsplock@plocman.pl www.mtbs.plock.pl