Dodano: 30.10.2023

Miejskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o., ul. Kwiatka 5 w Płocku ogłasza nabór osób fizycznych chętnych do zawarcia umowy:
partycypacji i najmu lokalu mieszkalnego położonego w Płocku wraz z naziemnym miejscem postojowym:
Al. Jana Pawła II 72C o pow. 58,95 m2.

Obowiązujący wzór wniosku o zawarcie umowy partycypacji i najmu oraz regulamin wynajmu lokali mieszkalnych są dostępne na stronie internetowej Spółki www.mtbs.plock.pl w zakładce najem instytucjonalny i ogłoszenia lub w Siedzibie Spółki w Płocku, ul. Kwiatka 5 - pokój nr 03 (parter) w dni robocze: poniedziałek i wtorek w godz. 9.00 - 14.00, czwartek w godz. 10.00 - 16.30, piątek 10.00 - 14.00.

Termin składania wniosków upływa w dniu 10 listopada 2023 r.

Wnioski można składać osobiście w Sekretariacie MTBS Sp. z o.o. w Płocku, ul. Kwiatka 5 - II piętro (pokój nr 12), drogą pocztową (liczy się data nadania lub stempla pocztowego) lub pocztą elektroniczną (e-mail) na adres: mtbsplock@plocman.pl (liczy się data wpływu do MTBS).

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu (24) 366-03-42 lub e-mail: organizacyjny@mtbs.plock.pl.

Wnioski złożone niezgodnie ze wzorem, bez wymaganych załączników, bądź po terminie nie będą uwzględnione.

 

Wniosek o zawarcie umowy partycypacji

 


 

Dodano: 07.07.2023

Miejskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. oferuje do wynajęcia podziemne miejsce postojowe nr 4 w budynku przy ul. gen. Tadeusza Kutrzeby 19 w Płocku o pow. 13,48 m2 wraz z komórką nr 12 o pow. 2,68 m2

Koszt miesięczny wynajmu miejsca postojowego to 100,00 zł/mies. + VAT.

Osoby zainteresowane proszone są o złożenie podania w Sekretariacie (II piętro) Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Płocku przy ul. Kwiatka 5.

W celu uzyskania dodatkowych informacji można kontaktować się z Działem Organizacyjnym MTBS Sp. z o.o. w Płocku, ul. Kwiatka 5, telefonicznie pod nr: (24) 366-03-42 lub e-mail: organizacyjny@mtbs.plock.pl.

 


 

Dodano: 24.05.2023

Miejskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Płocku, ul. Kwiatka 5 oferuje do wynajęcia lokal użytkowy nr 5, o pow. 13,49 m2, usytuowany na parterze, w budynku położonym w Płocku przy ul. Harc. Józefa Kaczmarskiego 2.

Osoby zainteresowane proszone są o złożenie podania zawierającego rodzaj planowanej działalności w Sekretariacie Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Płocku przy ul. Kwiatka 5 (II piętro).

W celu uzyskania dodatkowych informacji można kontaktować się z Działem Organizacyjnym MTBS Sp. z o.o. w Płocku, ul. Kwiatka 5, telefonicznie pod nr: (24) 366-03-42 lub e-mail: organizacyjny@mtbs.plock.pl.

 


 

Dodano: 19.10.2021

Miejskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. oferuje do wynajęcia miejsca postojowe w niestrzeżonym parkingu podziemnym budynku przy ul. Kleeberga 1a w Płocku.
Koszt miesięczny wynajmu jednego miejsca postojowego to 140,00 zł/mies. + VAT.

Najemca miejsca postojowego na parkingu podziemnym zobowiązany jest do:
- wpłaty kaucji w wysokości 12-krotnej opłaty miesięcznej (netto) w wysokości 1.680,00 zł,
- opłaty za pilota do sterowania automatyką bramy garażowej w wysokości 100,00 zł.

Osoby zainteresowane proszone są o złożenie podania w Sekretariacie (II piętro) Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Płocku przy ul. Kwiatka 5.

W celu uzyskania dodatkowych informacji można kontaktować się z Działem Organizacyjnym MTBS Sp. z o.o. w Płocku, ul. Kwiatka 5, telefonicznie pod nr: (24) 366-03-42 lub e-mail: organizacyjny@mtbs.plock.pl.

 


 

Dodano: 20.03.2020

Deklaracje o dochodach

Miejskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku, ul. Kwiatka 5 informuje, że w wyniku nowelizacji Ustawy z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego zmianie uległa treść art. 30 ust. 3.
Zgodnie z nowym brzmieniem tego artykułu obowiązek składania deklaracji o średnim miesięcznym dochodzie gospodarstwa domowego dotyczy wyłącznie osób ubiegających się o najem.
Tym samym uchylony został obowiązek składania towarzystwu raz na 2 lata, w terminie do 31 maja danego roku, deklaracji o średnim miesięcznym dochodzie przypadającym na gospodarstwo domowe w roku poprzednim.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (t.j. Dz.U. z 2019 r. , poz. 2195).

mtbsplock@plocman.pl www.mtbs.plock.pl