Dodano: 19.10.2021

Miejskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. oferuje do wynajęcia miejsca postojowe w niestrzeżonym parkingu podziemnym budynku przy ul. Kleeberga 1a w Płocku.
Koszt miesięczny wynajmu jednego miejsca postojowego to 140,00 zł/mies. + VAT.

Najemca miejsca postojowego na parkingu podziemnym zobowiązany jest do:
- wpłaty kaucji w wysokości 12-krotnej opłaty miesięcznej (netto) w wysokości 1.680,00 zł,
- opłaty za pilota do sterowania automatyką bramy garażowej w wysokości 100,00 zł.

Osoby zainteresowane proszone są o złożenie podania w Sekretariacie (II piętro) Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Płocku przy ul. Kwiatka 5.

W celu uzyskania dodatkowych informacji można kontaktować się z Działem Organizacyjnym MTBS Sp. z o.o. w Płocku, ul. Kwiatka 5, telefonicznie pod nr: (24) 366-03-42 lub e-mail: organizacyjny@mtbs.plock.pl.

 


 

Dodano: 20.03.2020

Deklaracje o dochodach

Miejskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku, ul. Kwiatka 5 informuje, że w wyniku nowelizacji Ustawy z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego zmianie uległa treść art. 30 ust. 3.
Zgodnie z nowym brzmieniem tego artykułu obowiązek składania deklaracji o średnim miesięcznym dochodzie gospodarstwa domowego dotyczy wyłącznie osób ubiegających się o najem.
Tym samym uchylony został obowiązek składania towarzystwu raz na 2 lata, w terminie do 31 maja danego roku, deklaracji o średnim miesięcznym dochodzie przypadającym na gospodarstwo domowe w roku poprzednim.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (t.j. Dz.U. z 2019 r. , poz. 2195).

mtbsplock@plocman.pl www.mtbs.plock.pl