Dodano: 12.06.2024

Miejskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o., ul. Kwiatka 5 w Płocku
Ogłasza nabór osób fizycznych chętnych do zawarcia umowy partycypacji i najmu na 3 lokale mieszkalne położone w Płocku:

 1. Al. Jana Pawła II 47B - pow. 48,37 m2;
 2. Al. Jana Pawła II 43B - pow. 45,27 m2;
 3. ul. Czwartaków 18A - pow. 34,19 m2.

Obowiązujący wzór wniosku o zawarcie umowy partycypacji i najmu, istotne warunki umowy najmu oraz regulamin wynajmu lokali mieszkalnych są dostępne na stronie internetowej Spółki www.mtbs.plock.pl w zakładce "Ogłoszenia" lub w Siedzibie Spółki w Płocku, ul. Kwiatka 5 - pokój nr 03 (parter) w dniach: pon., wt., śr., pt., w godz. 9.00 - 15.00, czw. w godz. 9.00 - 16.30.

Termin składania wniosków upływa w dniu 24 czerwca 2024 r.

Wnioski można składać osobiście w Sekretariacie MTBS Sp. z o.o. w Płocku, ul. Kwiatka 5 - II piętro (pokój nr 12), drogą pocztową (liczy się data nadania lub stempla pocztowego) lub pocztą elektroniczną (e-mail) na adres: mtbsplock@plocman.pl (liczy się data wpływu do MTBS).

Wnioski o partycypację i najem winny być składane wyłącznie z wymaganymi załącznikami tj.: deklaracja o wysokości dochodów osiągniętych w 2023 r., zaświadczenie o dochodach uzyskanych przez wszystkich pełnoletnich członków gospodarstwa domowego w 2023 r. w formie zaświadczenia (ZAS-DF) wydanego przez Urząd Skarbowy. Inne dokumenty złożone przez potencjalnych najemców, np.: zaświadczenia z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, wyroki sądów, dokumentacja szpitalna nie będą uwzględniane w procedurze wyłaniania najemcy.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu (24) 366-03-42 lub e-mail: organizacyjny@mtbs.plock.pl.

Wnioski złożone niezgodnie ze wzorem, bez wymaganych załączników, bądź po terminie nie będą uwzględnione.

Wniosek o zawarcie umowy partycypacji

Deklaracja o wysokosci dochodow osiagnietych w 2023 r

Informacja o maksymalnej wysokosci dochodu gospodarstwa domowego

 


 

Dodano: 11.06.2024

Informacja o utrzymaniu w 2024r. wysokości stawek czynszu

 


 

Dodano: 03.06.2023

Miejskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Płocku, ul. Kwiatka 5 oferuje do wynajęcia

lokal użytkowy nr 7, o pow. 25,55 m2, usytuowany na parterze, w budynku położonym w Płocku przy ul. Harc. Józefa Kaczmarskiego 2.

Osoby zainteresowane proszone są o złożenie podania zawierającego rodzaj planowanej działalności w Sekretariacie Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Płocku przy ul. Kwiatka 5 (II piętro).

W celu uzyskania dodatkowych informacji można kontaktować się z Działem Organizacyjnym MTBS Sp. z o.o. w Płocku, ul. Kwiatka 5, telefonicznie pod nr: (24) 366-03-42 lub e-mail: organizacyjny@mtbs.plock.pl.

 


 

Dodano: 24.05.2023

Miejskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Płocku, ul. Kwiatka 5 oferuje do wynajęcia lokal użytkowy nr 5, o pow. 13,49 m2, usytuowany na parterze, w budynku położonym w Płocku przy ul. Harc. Józefa Kaczmarskiego 2.

Osoby zainteresowane proszone są o złożenie podania zawierającego rodzaj planowanej działalności w Sekretariacie Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Płocku przy ul. Kwiatka 5 (II piętro).

W celu uzyskania dodatkowych informacji można kontaktować się z Działem Organizacyjnym MTBS Sp. z o.o. w Płocku, ul. Kwiatka 5, telefonicznie pod nr: (24) 366-03-42 lub e-mail: organizacyjny@mtbs.plock.pl.

 


 

Dodano: 20.03.2020

Deklaracje o dochodach

Miejskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku, ul. Kwiatka 5 informuje, że w wyniku nowelizacji Ustawy z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego zmianie uległa treść art. 30 ust. 3.
Zgodnie z nowym brzmieniem tego artykułu obowiązek składania deklaracji o średnim miesięcznym dochodzie gospodarstwa domowego dotyczy wyłącznie osób ubiegających się o najem.
Tym samym uchylony został obowiązek składania towarzystwu raz na 2 lata, w terminie do 31 maja danego roku, deklaracji o średnim miesięcznym dochodzie przypadającym na gospodarstwo domowe w roku poprzednim.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (t.j. Dz.U. z 2019 r. , poz. 2195).

mtbsplock@plocman.pl www.mtbs.plock.pl