Dodano: 01.07.2024

Wymagane dokumenty do ubiegania się przez osoby fizyczne o zawarcie umowy partycypacji i najmu lokalu mieszkalnego:

Wniosek o zawarcie umowy partycypacji

Deklaracja o wysokosci dochodow osiagnietych w 2023 r

Informacja o maksymalnej wysokosci dochodu gospodarstwa domowego

 


 

Dodano: 11.06.2024

Informacja o utrzymaniu w 2024r. wysokości stawek czynszu

 


 

Dodano: 20.03.2020

Deklaracje o dochodach

Miejskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku, ul. Kwiatka 5 informuje, że w wyniku nowelizacji Ustawy z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego zmianie uległa treść art. 30 ust. 3.
Zgodnie z nowym brzmieniem tego artykułu obowiązek składania deklaracji o średnim miesięcznym dochodzie gospodarstwa domowego dotyczy wyłącznie osób ubiegających się o najem.
Tym samym uchylony został obowiązek składania towarzystwu raz na 2 lata, w terminie do 31 maja danego roku, deklaracji o średnim miesięcznym dochodzie przypadającym na gospodarstwo domowe w roku poprzednim.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (t.j. Dz.U. z 2019 r. , poz. 2195).

mtbsplock@plocman.pl www.mtbs.plock.pl